top of page

Onze inzet

Idealistisch, apolitiek, onafhankelijk.
Netwerken zit in ons ons DNA
De Toekomst van Heusden-Zolder telt!

De 17 SDG's

TT baseert haar werking op de 17 duurzame doelstellingen van de Verenigde naties of de 17 SDG’s (sustainable development goals). Ook voor onze gemeente zijn dit 17 basisbegrippen binnen het beleid.
 

Meer informatie vind je op: www.sdgs.be/nl 

da0161_3f920f4fbf614a83a032b4ce8c4dec3e_mv2_edited.jpg

Onze initiatieven

Focus op de kansarmen

TT wil via eigen initiatieven en door samenwerking met bestaande organisaties de kansarmen in onze gemeente ondersteunen waar nodig.

Focus op de vele culturen

Heusden-Zolder heeft een rijkdom aan culturen waarbij TT de onderlinge contacten wil verhogen.

Maatschappelijk Middenveld: Forum M

TT wil in cultuurcentrum Muze letterlijk een forum geven aan het maatschappelijk middenveld. Een organisatie kan zich hierbij voorstellen, een spreker uitnodigen, een eigen programma uitwerken.

Duurzame helden

TT is genomineerd als duurzame held door onze gemeente. Onze droom is dat elke burger en organisatie op eigen wijze een duurzame held kan zijn.

Zorgzame buurten

Zorgzame buurten zijn essentieel voor het welzijn van elke burger. TT wil hier de gemeente en SAAMO in ondersteunen.

Bosbaden

Bossen en bomen zijn essentieel voor het milieu en ons welzijn. TT organiseert daarom bosbaden om zo elke burger dichter bij de natuur te brengen via een persoonlijke beleving.

Markante bomen

Onze gemeente bezit op publiek domein een schat aan markante bomen. Zij zorgen voor schaduw, wateropslag, zuivere lucht, vermindering fijn stof en welzijn voor elkeen. Ook op privaat domeinen zijn er talloze waardevolle bomen die onze aandacht verdienen.

Laanbomen

Deze komen staan langs onze wegen en hebben alle voordelen van de markante bomen (zie hoger). Daarnaast verhogen ze de verkeersveiligheid door hun invloed op het straatbeeld.

Trage Wegen

Trage Wegen zijn oude paden die door de actieve weggebruiker (wandelaar, fietser…) wordt gebruikt als functionele (van a naar b) en recreatieve route. TT wil zich mee inzetten voor het behoud, de opwaardering en de ontsluiting van nieuwe paden.

Ruimtelijke adviezen

De Rijzillen, Vlinderbos

Dit bos wordt bedreigd door projectontwikkeling waarbij het bos zal verdwijnen. Wij pleiten voor gestapelde en gecentreerde bebouwing aan de Zandloper met 100% behoud van het bos. Niet wonen in het park dus maar wonen aan het bos. Zakelijk even interessant maar wel toekomst gericht.
Dossier kan bekeken worden op vraag
.

Muitenberg

Dit gebied van meer dan 11 ha wordt als woonuitbreidingsgebied ook bedreigd door old school “ontwikkeling” (verkavelingen…). Ook hier kiest TT voor geconcentreerde gestapelde bebouwing aan het station met behoud van het open groene gebied. Hier lopen trage wegen door er is er mogelijkheid voor volkstuinen, een plukbos en een recreatiezone voor de dicht bevolkte buurten als Heusden Dorp, Voort, Hal, Heusden Cité en Berkenbos.
Dossier kan bekeken worden op vraag.

Omgeving Kerk Heusden

Hier bevindt zich het centrale Sint Willibrordusplein (in hoofdzaak parking). De kerk, Bibliotheek, OCMW en Kapellehof omringen daarnaast een op te waarderen binnengebied. Verder hebben we de parking Boudewijnplein (open asfaltvlakte, parking), de Kapelstraat en de schoolparking langs de Brugstraat. Voor dit alles is een totaalvisie uitgewerkt.
Dossier kan bekeken worden op vraag.

Circuit Zolder, Viversel, Bolderberg

TT streeft naar een heropening van de trage verbinding tussen Viversel, de Sacramentsberg, over het circuit Zolder heen richting Bolderberg. Het natuurgebied Sacramentsberg met zijn 2 historische kapellen worden dan permanent bereikbaar. De jaarlijkse processie kan dan ook elk jaar ongehinderd plaats vinden.
Dossier kan bekeken worden op vraag.

Hoek Kleuterweg/Schansstraat

Op deze hoek staan meer dan 40 waardevolle eiken. Ook hier dreigt er een old school verkaveling terwijl dit via een gecentreerde bebouwing opgelost kan worden.
Dossier kan bekeken worden op vraag.

Scouts Heusden

De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvoorstel uitgewerkt. TT heeft hierbij eigen adviezen overgemaakt.

Lindeman, omgeving Moskee

De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvoorstel uitgewerkt. TT heeft hierbij eigen adviezen overgemaakt.

De Drij Dreven

Deze bosweg loopt door een natuurgebied en is een sluipweg tussen Zolder Dorp en Zonhoven Halve Weg. TT pleit samen met de Fietsersbond voor een knip. De Meylandtlaan (Oost) en de Laambroekstraat/Kriekelstraat (West) kunnen de naar schatting 800 wagens per dag gemakkelijk aan. Niets dan voordelen voor fietsers en wandelaars, natuur, ecobrug (autostrade), overstekend wild…
Dossier kan bekeken worden op vraag.

Scholenzone Berkenbos

Naar aanleiding van het gemeentelijke Scholenplan heeft de Fietsersbond een mobiliteitsadvies uitgewerkt met het STOP-principe als leidraad: eerst Stappen en Trappen, Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens. TT ondersteunt dit initiatief.
Dossier kan bekeken worden op vraag.

bottom of page