top of page

Towards 2030 and beyond

 

Geen armoede.jpg

Armoede is het gebrek aan geld en kansen

Armoede is relatief hoor je wel eens zeggen ... vooral door mensen die er ver van afstaan. Uiteindelijk gaat het over menswaardig leven in de samenleving, mee kunnen doen ...

Voor exacte cijfers, verwijzen we graag door naar andere websites en rapporten. Wij willen hier concrete initiatieven in beeld brengen die een antwoord geven op de vraag : Wat kan ik doen?

Om je op weg te helpen geven we alvast mee dat er heel wat mensen en organisaties meewerken om de kloof tussen arm en rijk te dichten.

Heb je zelf een voorstel?

Vertel het ons via het forum of per mail.

Wie vecht er met ons mee om de armoede aan te pakken?

logo welzijnszorg.jpg
logo berenhuis.jpg
logo berenhuis.jpg
logo berenhuis.jpg
bottom of page