top of page

Waarom doen we dit?

Wij werken aan een betere toekomst voor “Mens en Wereld”,  concreet en herkenbaar.

Wij brengen burgerinitiatieven samen, ondersteunen ze en maken ze publiek bekend.

Waaraan werken we?

We werken aan 2 hoofddomeinen met telkens 4 thema’s.

 1. Mens:

diversiteit | waardigheid | inclusie | solidariteit.

 

 2. Wereld:

ruimte & mobiliteit | natuur | energie | duurzaam.

De SDG’s zijn voor ons een leidraad.

Met wie en voor wie?

Wij werken aan een betere toekomst voor “Mens en Wereld”,  concreet en herkenbaar.

Wij brengen burgerinitiatieven samen, ondersteunen ze en maken ze publiek bekend.

Gemeentebestuur en het middenveld met al zijn verenigingen en adviesraden zijn belangrijke actoren.

Toekomst-Telt wil hierbij een brug vormen naar de burgers.

Ons model kan een inspiratie zijn voor andere gemeentes.

Hoe willen we dit bereiken?

Zodra ons netwerk voldoende is uitgebouwd zetten we de stap naar participatieve burgerdemocratie,

een burgerforum dat zich buigt over de thema’s van de toekomst,

een mening vormt via consensus en in overleg gaat met het beleid want Toekomst Telt!

Waarom zou je meedoen?

We geven zichtbaarheid online via onze website en sociale media.

We communiceren met de externe media en organiseren live evenementen.

Hiermee zetten we de burgerinitiatieven en onze werking in de kijker als inspiratie voor anderen.

Wij bieden verder de nodige ervaring en expertise aan.

Kortom,

Toekomst Telt is een netwerk van actieve burgers, mensen als u en ik die hun steentje willen bijdragen aan een leefbare toekomst voor iedereen.

Sommigen noemen dat dan burgerparticipatie ... Niet verkeerd, maar wij willen nog een stapje verder gaan:

- Burgerparticipatie is de manier waarop we een aantal dingen willen verwezenlijken.

- Gewoon actief met elkaar samenleven is de spontane reflex die burgerparticipatie mogelijk maakt en zin geeft.

Team Toekomst Telt :

Het begint vaak met een kleine groep mensen, die anderen samenbrengen ...

Paul Coolen.jpg

Paul Coolen Sociaal Ondernemer

 • Sociaal Welzijn

 • Ecologie

 • Ruimtelijke Ordening

 • Mobiliteit

 

0477/35.36.14 | paul.coolen@telenet.be

Herwig kijkt naar zon_Tekening Bart Heyl

Herwig Nulens

 • Mensenrechten

 • Duurzame Ontwikkeling

 • Cultuur

 • Solidariteit

herwig.art27@yahoo.com

Ward Ceyssens.jpg

Ward Ceyssens

 • Verbonden samenleving

 • Kansen voor vluchtelingen, armen en jongeren

 • Interculturele& - levens-beschouwelijke dialoog

 • Respect voor leefomgeving

Fatma Cosar.jpg

Fatma Cosar

 • Diversiteit

 • Duurzame Ontwikkeling

 • Ecologie

 • Gelijke kansen

 cosar.fatma@hotmail.com

ikke (1).jpg

An Kindermans

 • Goede en gezonde voeding voor iedereen 

 • Korte keten 

 • Behoudt natuur en bos

 • Lokale economie

 • Duurzame ontwikkeling

 

an.kindermans@telenet.be

Koen Matthijs_edited.jpg

Koen Matthys

 • Natuur en Milieu

 • Ecologie

 • Recycleren en consumindere

 

 

koenmatthys62@gmail.com

Marie-Christine

Marie-Christine Baptist

 • Tuin en landschap

 • Groen-blauwe netwerken

 • Publieke ruimte

 • Circulair bouwen

 • Erfgoed

baptist.mch@telenet.be

Rudi Quintens.jpeg

Rudi Quintens

 

 • CO2 vermindering

 • Juist  informeren over de energieën van de toekomst

rudiquintens@hotmail.com

Johny.jpeg

Johny Wijnants

 • Armoede

 • Migratie en vluchtelingen

 • Ecologisch ruimtegebruik ( moes- en fruittuin incl wijnbouw)

 • Literatuur (samen lezen)

 

johny_wijnants@telenet.be

Jo Melotte_edited.jpg

Jo Melotte

 • Ruimte gebruik

 • Duurzaam samenleven

 • Participatie

jmelotte@skynet.be

Carlos_Ceulemans

Carlos Ceulemans

 • Armoede en vluchtelingen

 • Natuur en leefomgeving

 • Duurzame economie

 • Ruimtelijke ordening

 • Cultuur

carlos.ceulemans@gmail.com

ennujijlogo.png
Samen met jullie maken we het denkbare mogelijk,
omdat de toekomst telt!
Wil je meer weten of wat vragen?

 

Stuur ons een bericht op toekomsttelt@gmail.com of vraag het rechtstreeks aan één van de teamleden.

bottom of page