top of page
Wereld

De wereld is onze thuis, een plek waar we samenleven en waar we samen verantwoordelijkheid voor dragen: wij zijn afhankelijk van onze planeet en onze planeet is afhankelijk van ons.

groen balk wereld.png
Ruimte
Ruimte

Durven we radicaal te kiezen voor een duurzaam evenwicht tussen leef-natuur en compacte bebouwing, waarbij de natuur gespaard wordt, de kwaliteit van het wonen verhoogd wordt en de financiële investeringen beloond worden?

Duurzame keuzes maken, wil ook zeggen dat je schijnbare tegenstellingen ombuigt tot win-win situaties, waarbij financiële belangen - kwalitatief wonen - kwalitatief natuurbehoud hand in hand gaan.

Voorbeeld 1
Ruimtelijke aanpak hoek Kleuterweg - Schansstraat.

Betreft openbaar onderzoek van omgevingsvergunning Kleuterweg/Schansstraat dossiernr. 2020/023 (ref. 2020090434) :

Huidige situatie en aanvraag:

  • Op de bouwgrond staan een 45tal oude zomereiken die van groot belang zijn als groene buffer in deze sterk bebouwde en verkavelde omgeving. Zij zorgen voor een luchtzuiverend/verkoelend effect en hebben daarbij een belangrijke natuurwaarde.

  • Het gaat hier om bouwgrond waardoor er een goed compromis moet gevonden worden tussen de bewoning en de bomen

  • Ingediende eenvoudige verkaveling (in bijlage) bestaat uit 4 loten waarvan 1 OB + 2 HOB en een 4de lot. Deze verspreide wooneenheden vereisen ongeveer 50% kap waarbij de leefbaarheid van de eiken tijdens de bouwwerken en bewoning nadien in vraag dient gesteld te worden. 

Alternatief plan : zowel op zakelijk als op natuurgebied is een beter plan mogelijk:

  • 8 geschakelde wooneenheden met beperkt ruimtegebruik en een belangrijke zakelijke meerwaarde

  • Ondergronds parkeren met als norm: 1 ppl + berging/wooneenheid. Inrit via de Kleuterweg (minste verkeershinder)

  • Grotendeels behoud van de waardevolle zomereiken e.a. Slechts een zeer beperkt aantal bomen dient gekapt te worden

  • Behoud van een bijzonder parkgebied met meerwaarde voor de bewoners, de omgeving en het klimaat

  • Elke wooneenheid heeft een eigen privaat buitenruimte en daarnaast een open groen park

 

Hieronder een indicatief planmodel en 7 3D-beelden.

d3.png
d11.jpg
d15.png

Via doordachte ruimtelijke ordening geef je meer mensen de kans op waardig wonen, krijg je verbondenheid en lever je een bijdrage aan het behoud va onze natuur.

En het hoeft niet meer te kosten, integendeel ...

bottom of page