top of page
mens

Toekomst Telt vertrekt vanuit de mens, gewoon omdat we mensen zijn - aardbewoners met een verantwoordelijkheid in diversiteit, waardigheid, solidariteit en inclusief.

blauwe balk mens.png
Mens_diversiteit
Diversiteit

Wat als 1 + 1 gelijk zou zijn aan 3?

Als jij + ik + al onze boeiende verschillen zoveel meer zijn dan 2?

Als het geheel meer is dan de som van de delen omdat we ons anders-zijn als meerwaarde rekenen?

Zou dat geen rekenwonder zijn?                                    

Mens_Waardigheid
Waardigheid

Wat als we in alle aardigheid met respect voor elke eigenaardigheid in menselijke vaardigheid met onszelf,

de anderen en de wereld rondom ons omgaan?

Mens_Inclusie
Inclusie

Wat als we onze samenleving vormgeven als een flexibel en mobiel huis? Een (t)huis met ruime kamers om in te werken en te rusten, met open deuren zonder sloten zodat het er kan geuren naar alle windstreken, grote ramen om het zonlicht te vangen en (voor)uitzicht te bieden op toekomst en kansen voor iedereen?

Mens_Solidariteit
Solidariteit

Wat als alle mensen een abonnement zouden nemen op solidariteit?

Een lidmaatschap waarin we onderschrijven dat we het gemeenschappelijk belang van de groep vooropstellen, ook als dat soms ten koste gaat van ons individueel belang.                                                                               

bottom of page