top of page

Towards 2030 and beyond

 

Planetary_Boundaries_2015.svg.png

Onze manier van leven overstijgt de draagkracht van onze planeet. Dat hoeft niet zo te zijn ...

In de jaren 1970 werd er ook al aangekondigd dat de aardolie zou opgeraken. 50 jaar later rijden we nog op benzine en diesel … Zo'n vaart zal het dus wel niet lopen hoor je dan op straat.

We zijn nu inderdaad 50 jaar later dan de eerste waarschuwingen, we zoeken vooral naar technische aanpassingen om toch maar tot de laatste drup te gaan. De verontreinigde lucht, de klimaatsverandering, de verzuring van de oceanen en de vernieling van natuurlijke omgeving zijn vandaag echter een feit. Hoelang kunnen we ons nog verstoppen nu er alsmaar minder bomen zijn?

Voor exacte cijfers, verwijzen we graag door naar andere websites en rapporten. Wij willen hier concrete initiatieven in beeld brengen die een antwoord geven op de vraag : Wat kan ik doen?

Om je op weg te helpen geven we alvast mee dat er heel wat mensen en organisaties meewerken om de kloof tussen arm en rijk te dichten.

Heb je zelf een voorstel?

Vertel het ons via het forum of per mail.

Hoe willen wij dit aanpakken?

We ondernemen geen acties op het ene domein, die schade kunnen berokkenen op een ander domein: alles hangt met alles samen, toch?

17-goals transparant.png

We vertrekken van een positief toekomst beeld: wat als ...?

Dat poitieve beeld willen we stapsgewijs bereiken door acties die we samen ondernemen.

Niets is perfect, maar samen komen we er wel uit.

Het principe van de 3 R’s geeft de richting aan :

- Responsibility / Verantwoordelijkheid: ieder kan bijdragen naar eigen vermogen, daar waar de eigen verantwoordelijkheid ligt. Samen zijn we verantwoordelijk.

- Resilience / Veerkracht: de mens kan putten uit ongekende krachten in crisistijd. Die veerkracht koesteren we om steeds weer door te zetten.

Regeneration / Vervelling / Voortdurende vernieuwing: de wereld van de zekerheden ligt definitief achter ons. We kijken vooruit naar een leefbare wereld voor iedereen en zijn ons er van bewust dat de weg daar naar toe steeds verandert. En ook wij zullen voortdurend moeten vervellen om ons nieuwe inzichten toe te eigenen.

En nu concreet :

Mobiliteit
d3.png
d11.jpg
d13.jpg

Meer fietsen is goed voor je gezondheid, verhoogd het welbevinden en de sociale verbondenheid met een gemeenschap en is een mooie bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. We zien dat de fiets echt in opmars is en dat steunen we uiteraard.

Meer over duurzame mobiliteit vind je op ons forum.

Challenges !
Voeding
d2.png
d12.jpg
d3.png
d13.jpg
d6.png
d15.png

"Over smaken en kleuren valt niet te discussieren", zegt een oude spreuk. De waarheid daarvan laten we even over aan filosofen. Zeker is dat er wel meer te zeggen is over voeding dan alleen maar de smaak en het uitzicht.

De wetenschappelijke inzichten en juiste besluitvorming hebben de afgelopen decennia gezorgd dat er steeds minder voedseltekorten zijn - tijdelijke crisissen en natuurrampen zijn daarop een uitzondering.

Maar, die daadkracht zorgde er ook voor dat we vandaag met tal van ecologische problemen kampen, zoals droogte, overbemesting, ontbossing en klimaatswijziging.

We zijn er van overtuigd dat de oplossing voor deze problemen een wereldwijde verantwoordelijkheid is. Maar ook lokaal kunnen we zinvolle initiatieven nemen.

Meer over voeding vindt je op ons forum.

Challenges !
bottom of page