top of page

Het staat iedereen vrij om te denken aan

en werk te maken van een mooie toekomst.

De SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen daar bij helpen ...

Deze 17 doelstellingen zijn het zichtbare kader dat afgesproken werd in de Verenigde Naties.

193 landen beloofden om tegen 2030 de wereld een meer leefbare plaats te maken voor iedereen. 

De verschillende doelen hangen allemaal met elkaar samen, want alles heeft met alles te maken ... 

SDGs als taartdiagram.jpg

Meer weten?

Ga naar www.sdgs.be .

bottom of page