top of page

samen future proof

wie, wat, hoe en waarom?

De burgerbeweging “Anders Leven” is een netwerk van personen die individueel of binnen een bestaande organisatie streven naar een betere wereld met toekomst voor de volgende generaties. Wij zijn overtuigd dat er fundamentele wijzigingen in ons menselijk gedrag nodig zijn.

 

Wij zijn politiek ongebonden en hebben ook geen intenties in partijpolitieke zin..

 

Wij willen samen aan bovenvermelde thema’s (ecologie, welzijn, lokaal/globaal) werken, ieder volgens eigen mogelijkheden.

 

Het principe van de 3 V’s geeft daarbij de richting aan :

- Verantwoordelijkheid (Responsibility): ieder kan bijdragen naar eigen vermogen, daar waar de eigen verantwoordelijkheid ligt. Samen zijn we verantwoordelijk.

- Veerkracht (Resilience): de mens kan putten uit ongekende krachten in crisistijd. Die veerkacht koesteren we om steeds weer door te zetten.

- Vervelling / Voortdurende vernieuwing (Regeneration): de wereld van de zekerheden ligt definitief achter ons. We kijken vooruit naar een leefbare wereld voor iedereen en zijn ons er van bewust dat de weg daar naar toe steeds verandert. En ook wij zullen voortdurend moeten vervellen om ons nieuwe inzichten toe te eigenen.

bottom of page